2021 Shangri – La, China

2019 Dunhuang, China

2018 Russia

2017 Sichuan, China

2014 New Zealand

2013 Taiwan, China

2012 Lijiang, China

2011 Tanzania

2010 Zhangjiajie, China

2009 Korea

2008 Japan

 
 
 

Managing Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 1. 邝子平 Duane KuangDuane KuangFounding Managing Partner

Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 1. Shiyu WangPartner
 2. Bonnie WangPartner
 3. 吴静 Jing WuJing WuPartner
 4. Kuantai YehPartner
 5. Alex ZhouPartner

Principals (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 1. 陈南 - Nan ChenNan ChenPrincipal

Vice Presidents (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 1. Yuxin FuYuxin FuVice President
 2. 姜路逐 Luzhu JiangLuzhu JiangVice President
 3. 李定政 - Dingzheng LiDingzheng LiVice President
 4. 刘彬 - Bin LiuBin LiuVice President
 5. 唐弈 - Yi Tang - 副总裁Yi TangVice President
 6. 印蕙心 Cecilia YinCecilia YinVice President
 7. 周加宁 Jacob ZhouJacob ZhouVice President
 8. Xiaofei ZhouVice President

Associates (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 1. 陈黎文 -Liwen Chen- 投资经理Liwen ChenAssociate
 2. Qi HuAssociate