2019 Dunhuang, China

2018 Russia

2017 Sichuan, China

2014 New Zealand

2013 Taiwan, China

2012 Lijiang, China

2011 Tanzania

2010 Zhangjiajie, China

2009 Korea

2008 Japan

 
 
 

Managing Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Venture Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Principals (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Vice Presidents (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 • Yuxin FuYuxin FuVice President
 • 姜路逐 Luzhu JiangLuzhu JiangVice President
 • 李定政 - Dingzheng LiDingzheng LiVice President
 • 刘彬 - Bin LiuBin LiuVice President
 • 刘兴娣 -Cindy LiuCindy LiuVice President
 • 毛硕 - Shuo MaoShuo MaoVice President
 • 唐弈 - Yi Tang - 副总裁Yi TangVice President
 • 印蕙心 Cecilia YinCecilia YinVice President
 • 周加宁 Jacob ZhouJacob ZhouVice President

Associates (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 • 陈黎文 -Liwen Chen- 投资经理Liwen ChenAssociate
 • Jing LiuJing LiuAssociate
 • Yongcheng OngYongcheng OngAssociate
 • 孙墨陶 - Motao SunMotao SunAssociate
 • 徐通一  - Tony XuTony XuAssociate
 • Julie ZengJulie ZengAssociate
 • Xiaofei ZhouAssociate
 • Fei ZhengAssociate