2019 Dunhuang, China

2018 Russia

2017 Sichuan, China

2014 New Zealand

2013 Taiwan, China

2012 Lijiang, China

2011 Tanzania

2010 Zhangjiajie, China

2009 Korea

2008 Japan

 
 
 

Managing Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Venture Partners (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Principals (Sorted alphabetically by last names, same as below)

Vice Presidents (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 • 陈南 - Nan ChenNan ChenVice President
 • 姜路逐 Luzhu JiangLuzhu JiangVice President
 • 唐弈 - Yi Tang - 副总裁Yi TangVice President

Associates (Sorted alphabetically by last names, same as below)

 • 陈黎文 -Liwen Chen- 投资经理Liwen ChenAssociate
 • Yuxin FuYuxin FuAssociate
 • 李定政 - Dingzheng LiDingzheng LiAssociate
 • 刘彬 - Bin LiuBin LiuAssociate
 • 刘兴娣 -Cindy LiuCindy LiuAssociate
 • Yongcheng OngYongcheng OngAssociate
 • 毛硕 - Shuo MaoShuo MaoAssociate
 • 孙墨陶 - Motao SunMotao SunAssociate
 • 徐通一  - Tony XuTony XuAssociate
 • 印蕙心 Cecilia YinCecilia YinAssociate
 • Alex YingAlex YingAssociate
 • Julie ZengJulie ZengAssociate
 • Luke ZhangLuke ZhangAssociate
 • Hao ZhouHao ZhouAssociate
 • 周加宁 Jacob ZhouJacob ZhouAssociate